post

Gräva för hand eller med maskin

Om man har utomhusarbete som ska göras så kan det vara förnuftigt att tänka till hur man ska göra. Gräva för hand eller med maskin. Vissa arbeten kanske inte går att använda någon from av grävmaskin utan man är tvungen att ta till spaden. I de flesta fall där det är mycket som ska grävas så är en maskin att föredra.

Dels så går det mycket snabbare med en grävmaskin vid större grävarbeten. Samtidigt så sliter det inte så hårt på kroppen. Det som kanske tar en timme med en grävmaskin kan ta dagar, ja kanske till och med veckor om man skulle gräva för hand. Man får inte vara dumsnål och tro att man sparar pengar genom att gräva själv. Även om man skulle spara pengar så sparar man inte på krafterna. Har man all tid i världen så kanske man kan gräva lite nu och då.

Samtidigt så kan det vara viktigt att få återställa och avsluta det jobb som man påbörjat. Det kan komma regnoväder som ställer till det och det blir än värre att få till ett slutresultat. Nej en grävmaskin är vad som passar bäst då man ska gräva något på tomten. De finns i olika storlekar så välj en som är anpassad för det arbete som ska genomföras.

post

Skogsbruksmaskiner

För att få ett effektivt skogsbruk behöver man några olika fordon eller maskiner. I Sverige används det inte så många olika fordon eller maskiner men dom som används är väldigt effektiva. En skördare och en skotare är det vanligaste som används inom skogsbruket. Ett tips är att vända sig till en pålitlig leverantör som ger en helhetslösning gällande skogsbruk.

skördare

Vart ska man vända sig?

Ett stort namn inom skogsbruk är Komatsu. Väldigt bra skördare och skotare som gör ditt skogsbruk effektivt och modernt. Det ska vara miljövänligt att utföra skogsbruk. Då måste skotare och skördare vara utrustade med miljövänliga motorer. Det något som ställs mer och mer krav på för varje år. Gå in på Komatsu sajt för att få en komplett guide om de maskiner som behövs inom skogsbruket. De säljer även skördaraggregat som kan monteras på andra fordon eller bytas. Deras högteknologiska produkter gör att du med din mobil kan se positionen, status och övervaka produktions informationen.

Skördare och Skotare

Det är dom två absolut vanligaste maskiner som används för skogsbruk. En skotare använder en kran och grip för att lyfta upp virke på lastanordningen och transportera virket till vägen som virket ska hämtas på. En skördare är en väldigt bra maskin som utför väldigt många uppgifter. Skördaren kapar ner trädet, kvistar det och apterar trädet. Allt detta sker med ett skördaraggregat monterat på kranen. För att kunna driva detta skördaraggregat så krävs det en rejäl hydraulpump som klarar av att leverera mycket kraft.

post

Kabelgrävning

Är det dags att dra in bredband i din fastighet eller villa? Kolla upp vilka möjligheter som finns i det område där du bor, det kan vara så att din kommun redan har ett stadsnät som du kan koppla upp dig mot en kostnad. Att gräva för kabeln är oftast det som kan vara den högsta kostnaden. Förhoppningsvis så kan det bara vara frågan om kabelgrävning på den egna tomten ut till befintligt bredband ut efter vägen. I värsta fall så blir det ytterligare kabelgrävning och då ökar kostnaderna.

bredband

Att gräva för hand kanske var något man gjorde förr men i dag så finns det fina maskiner som gör jobbet åt dig mycket enklare. Att använda sig av kedjegrävare gör att du snabbt får upp jordmassan och får en fint spår att lägga kabeln i. Kedjegrävaren kan monteras på traktorgrävare eller någon kompaktlastare och är hydraulisk. Du får jobbet gjort snabbt och det blir liten åverkan på mark runt kring där det ska grävas. Du behöver alltså inte ta in någon jättestor grävmaskin på din tomt som kanske förstör uppfarter och gräsmattor. När det är grävt för kabel och denna är lagd så är det bara att schakta igen och så på nytt gräs i den ränna som  är fylld med jord.

Det finns som sagt flera alternativ när det kommer till bredbandsdragning och kolla upp hur det ser ut i din kommun och vad som är bästa alternativet för dig. Att gräva in fiber / bredband till din fastighet är en bra investering och här kan du läsa mer om just detta.

post

Maskiner för vägarbeten

Lastbilar och andra stora anläggningsmaskiner är sedan länge en naturlig del av vår vardag och används framförallt vid olika byggen, men även för att transportera varor och material. Fast vilka olika typer finns det? Här är några av de vanligaste vi ser i arbete.

shutterstock_345538382

Lastbil

Lastbilen är ett motorfordon avsett för transport av gods och schaktmassor och varierar i storlek beroende på användningsområde. I Sverige delas den in i två huvudtyper: lätt lastbil som väger upp till 3500 kg och tung lastbil som väger över 3500 kg.

Hjullastare

Hjullastaren (eller lastmaskinen) är huvudsakligen avsedd att användas för lastning och hantering av sand, grus, jord och flis med skopa, men används även vid anläggning av mindre vägar.

Grävmaskin

Grävmaskinen är en anläggningsmaskin som används främst för grävning, men även för rivning. Det här är den av alla förekommande anläggningsmaskiner som tillverkas i störst antal i världen.

Grävlastare/Traktorgrävare

Grävlastaren kombinerar hjullastarens och grävmaskinens egenskaper. De första grävlastarna var ombyggda jordbrukstraktorer, men numera har de speciella chassin och ofta lika stora fram- och bakhjul, samt midjestyrning. Det här är en bra allroundmaskin, men nackdelen jämfört med grävmaskinen är att armen bara kan vridas i 180 grader.

Väghyvel

Väghyveln är en entreprenadmaskin som används för att hyvla och jämna ut det översta skiktet på grusvägar. När den vintertid används för snöröjning kallas den snöskrapa.

Vägvält

Välten, eller ångvälten, används för att jämna ut och komprimera grus, jord, asfalt eller makadam på vägbanor och vid andra arbeten som exempelvis större grundläggningar.

Teleskoplastare

Teleskoplastaren (även teleskoptruck) är en anläggnings- och materialhanteringmaskin me dteleskopisk bom, vilket ger stor räckvidd både i höjd- och sidled. Används inom industrin, byggsektorn, försvarsmakten och jordbruket.

Dumper

Dumpern är byggd för transport av massor i svår terräng och används i regel vid större markarbeten. Dagens modeller är utrustade med allhjulsdrift.

Bulldozer

Bulldozern, eller schaktmaskinen, är ett fordon på hjul eller mestadels på band vilket har ett större schaktblad. Den har stor dragkraft för ge möjlighet att skyffla stora schakt- och jordmassor.