Trots att den svenska marknaden är lukrativ finns det betydligt fler kunder på den europeiska marknaden. Till skillnad från den svenska marknaden består potentialen i EU av drygt 500 miljoner kunder.

En konsekvens av att vilja nå ut på en större marknad väljer många att CE-märka sina produktionsanläggningar och sälja produkter inom EU. För att kunna göra det behöver du CE-märka vissa produkter. Därför ska vi fördjupa oss i hur CE-märkning fungerar och när det kan vara relevant för ditt företag.

Hur fungerar CE-märkning?

EU-krav finns inom olika sektorer allt från miljö, till hälsa och säkerhet. Det enklaste sättet att förstå hur CE-märkning fungerar är genom ett pass. När du har CE-märkning får du full tillgång till den europeiska marknaden och kan sälja dina produkter helt fritt.

Trots att det skett en ökning av antalet produkter som är omfattade av EU-kraven är det din skyldighet att hålla koll på exakt vilka produkter som behöver CE-märkning. Eftersom det är bindande EU-lagstiftning gäller det även för tillverkare från Sverige och därför måste du följa reglerna.

Utför CE-märkning med hjälp av experter

För att inte gå miste om möjligheterna att etablera dig på den europeiska marknaden kan du anlita experter som kan ge dig råd om och hjälp att utföra CE-märkning.