Att ditt företag har tillgång till bra ventilation är en självklarhet. Det finns många hälsofaror kopplade till dålig ventilation. Föroreningar kan göra att luften blir unken och gör det svårt att få bra syretillförsel. Det i sin tur kan leda till koncentrationssvårigheter.

Vidare kan dålig ventilation även leda till att det bildas fukt i lokalen, vilket kan ha negativa konsekvenser för såväl byggnaden som hälsan. Just därför är detta aktuellt för alla i företaget, särskilt de som är engagerade i arbetsmiljöfrågor.

Arbeta mot en bättre luft

Det behöver inte vara krångligt att lägga större fokus på ventilation. Dels finns det mycket som du själv kan göra för att bidra till bättre luftkvalitet. En sådan sak är att ofta kontrollera ventilationen. Vidare måste du se till att städa på rätt sätt, så att du undviker dammsamlare och heltäckningsmattor. Annars kan du alltid också anlita experter inom området, då vet du att det blir väl utfört.

Kom ihåg att det är dina lungor du sätter på spel med dålig ventilation. I slutändan kommer resultatet av det som du gör idag att påverka din hälsa. För en bättre framtid där du slipper hälsoproblem kopplade till dålig luft, se över företagets ventilationsanläggning.