Transporter har i alla tider varit avgörande för handeln och dess utveckling. Utan fungerande transporter blir handeln lokal och fördelar med stordrift kan inte utvecklas – ju bättre och effektivare transportsystem desto större handel. Under 1800-och 1900-talet skedde stora förändringar både i sättet att transportera och paketera, vilket fick en stor betydelse för utvecklingen av världshandeln. shutterstock_94392268Segelfartyg, kanalbåtar och hästkärror ersattes av motordrivna båtar och fordon, men framförallt järnvägen blev viktig när varor skulle distribueras på land. Senare har den stora utbyggnaden av vägnätet gjort lastbilen till den viktigaste delen i transportkedjan, med allt från långtransporter till lokal utkörning från godsterminaler. I och med utvecklingen av kylcontainrar har det dessutom blivit möjligt att transportera känsliga varor som färsk fisk och skaldjur till och från Sverige.Transporter har även blivit viktiga i samband med mark- och anläggningsarbeten. Innan maskinerna gjorde sin entré var byggverksamhet av naturliga skäl hänvisad till att hämta råvaror och material så nära från byggplatsen som möjligt. I de fall där borgar och slott skulle byggas utan tillgång till lämplig sten i närheten kunde det krävas massiva arbetsinsatser med häst och släde av många människor bara för att få byggmaterial.Med dagens maskiner och fordon har det här ändrats totalt: både husblock, sten och annat konstruktionsmaterial kan färdas hundratals mil innan det når sin slutdestination, även om fraktkostnader gör att det fortfarande är fördelaktigt att försöka hitta lokala leverantörer, framförallt för råmaterial som jord och schaktmassor.Den första maskinerna baserades ofta på en befintlig maskin som byggdes om. T ex så har jordbrukstraktorn ofta fått tilläggsfunktioner, som sen blivit så använda att speciella, nya konstruktioner togs fram, t ex hjullastaren och grävlastaren. På stora anläggningsarbeten finns därför ofta ett flertal specialiserade maskiner, medan småföretagare i byggbranschen gärna använder kombinationsmaskiner som grävlastare.