När ditt företag får in många jobb och ska skicka många fakturor, gäller det att hålla reda på allt. Det är naturligtvis en väldigt trevlig utmaning, men ändå en utmaning.

Betalningsvillkor och förfallodatum

Kanske fakturerar du en del jobb med tio dagars betalningsvillkor och andra med trettio. En del företag försöker också tvinga sina leverantörer att acceptera längre betalningstider än så. Det är rent av ett så pass stort problem att det blivit en utredning hos Konkurrensverket. Men oftast kan du räkna med att behöva vänta högst trettio dagar. Med en liten bunt fakturor att hålla reda på varje månad kan det ändå bli ett antal förfallodatum att bevaka. Då är det bra att ha ett system till hjälp för din fakturahantering. Det finns ett antal att hitta på nätet.

Koppla till bokföring

När du nu automatiserar, är det också en stor fördel att ha faktureringen direkt kopplad till din bokföring. På så sätt kan du även se till att allt bokförs vid rätt datum, med betydligt mindre handpåläggningar än när du sköter faktureringen helt separat. För troligen är det inte den praktiska ekonomihanteringen du vill ägna din tid, utan att utföra de tjänster dina kunder vill ha.