Om man har utomhusarbete som ska göras så kan det vara förnuftigt att tänka till hur man ska göra. Gräva för hand eller med maskin. Vissa arbeten kanske inte går att använda någon from av grävmaskin utan man är tvungen att ta till spaden. I de flesta fall där det är mycket som ska grävas så är en maskin att föredra.Dels så går det mycket snabbare med en grävmaskin vid större grävarbeten. Samtidigt så sliter det inte så hårt på kroppen. Det som kanske tar en timme med en grävmaskin kan ta dagar, ja kanske till och med veckor om man skulle gräva för hand. Man får inte vara dumsnål och tro att man sparar pengar genom att gräva själv. Även om man skulle spara pengar så sparar man inte på krafterna. Har man all tid i världen så kanske man kan gräva lite nu och då.Samtidigt så kan det vara viktigt att få återställa och avsluta det jobb som man påbörjat. Det kan komma regnoväder som ställer till det och det blir än värre att få till ett slutresultat. Nej en grävmaskin är vad som passar bäst då man ska gräva något på tomten. De finns i olika storlekar så välj en som är anpassad för det arbete som ska genomföras.