post

Våra viktiga transportföretag

Transportbranschen är en viktig del av Sveriges ekonomi och samhälle. Det finns många olika transportföretag som bidrar till att vi kan få varor och resor runt i landet och till andra länder.

Här är några av de viktigaste transportföretagen i Sverige:

  • SJ: SJ är Sveriges största tågoperatör och ansvarar för den nationella tågtrafiken. De har ett brett utbud av tåg med olika standard och komfortnivåer, från Snabbtåg till Intercity. SJ har även internationella tågförbindelser till exempelvis Köpenhamn och Berlin.
  • Flygbolaget SAS: SAS är ett av Skandinaviens största flygbolag och har många avgångar från Sveriges största flygplatser. De har en bred destinationsportfölj med både inrikes- och utrikesresor. SAS är också medlem i det stora nordiska flygbolagsnätverket Star Alliance.
  • PostNord: Det statliga post- och logistikföretaget ansvarar för att leverera post och paket till hushåll och företag i hela landet.
  • Swebus: Det statliga busstrafikföretaget ansvarar för att frakta resenärer mellan olika städer och orter i landet.
  • Schenker: Det internationella logistikföretaget erbjuder tjänster inom sjö- och luftfrakt, järnvägstransport och godshantering.

Transportföretag är viktiga för att säkerställa att vi kan resa och skicka varor från ett ställe till ett annat. Utan transportföretag skulle det vara svårt att få tag på de produkter vi behöver i vårt dagliga liv, och resor till andra platser skulle bli svåra.

post

Pålitliga transportföretag för flytt och annat

Alla vet hur viktigt det är att transporter ska gå smidigt, men att praktiskt få till det kan vara svårare. Du behöver hålla koll på lämpliga leverantörer. Naturligtvis ser du även till att beställa rätt saker vid till exempel en flytt.

Beställning och leverans

Oavsett om du beställt material till ditt företag eller själv ska leverera något, finns det mycket att tänka på. Det gäller allt från hur mycket godset väger till vad du ska göra för att hålla nere utsläppen från transporten.

Du behöver dessutom veta om det ska vara leverans till porten eller in på ett kontor, vem som tar emot den och flera detaljer. Inte minst har du behov av att hitta ett transportföretag som du vet alltid kommer att kunna genomföra det du beställer.

Hitta rätt transportör

Du behöver inte bara veta vilka transporter du behöver, utan också vem du vill köpa dem av. Med tanke på den mängd transporter som sker varje dag, är det inte konstigt att marknaden för dessa är rätt stor. Så för att hitta din transportör kan du behöva leta ett tag. Lyckligtvis fungerar det bra att kolla på nätet. Då kan du hitta ett företag som hjälper till med det mesta från en större flytt till regelbundna leveranser.

För dig som tillverkar pellets eller flisbränsle

Vid tillverkning av pellets eller flisbränsle är det viktigt och veta vilken kvalitet det är på de råvaror man utgår från. Fuktmätning är till exempel en parameter som är viktig. När man vet hur fuktigt virket är vet man också hur länge man behöver torka det innan man sätter igång tillverkningen av pellets. Här gäller det att hitta smidiga lösningar, dynalys kan även hjälpa till i andra led av produktionskedjan.

Effektivare maskinutnyttjande

Forskning har visat att de två stora kostnadsposterna vi flistillverkning är dels flisningen och dels transporterna. För att öka effektiviteten och därmed minska kostnaderna vid tillverkningen bör en samordning ske. Om en flistugg står stilla 50 % av tiden i skogen så är det väldigt dålig ekonomi. Ofta uppstår stillaståendet på grund av brist av containers.

Hyr container

Problemet med för få containers är inte olösligt, det finns företag som hyr ut containers och då naturligtvis även sköter transporterna om så är möjligt. Ett sådant företag är LBC Logistics som har sin bas i Mellansverige. Men det finns liknande företag över hela landet. Det går att söka på Eniro för att hitta företag som kan vara behjälpliga med containers och transporter. Lycka till med ditt företag i flisbranchen

Lastbilar och transporter

Utan lastbilar så stannar företagen i Sverige. Det transporteras stora mängder gods dagligen ut efter våra vägar med lastbilar i olika storlekar. Tidigare så har längden på en lastbil fått vara max 25 meter. Idag så får den vara 31,5 meter vilket innebär att det ryms betydligt mer gods i e sådan bil och både mer miljövänliga och kostnadseffektiv.

Företagets transporter

Som producerande företag så är det viktigt att hitta en transportfirma som man litar på och som sköter företagets transporter. Både inom Sverige men också utomlands om så behövs. Förutom vägtransport så kanske man är i behov av transport både till luft och hav. Sjö- och flygtransporter är något som kan komplettera den vanliga vägtransporten och göra att man spar tid för att få sitt gods till andra länder dit det tar får lång tid att köra med lastbil. Det gäller att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Idag så finns det företag som kör från Sverige till exempelvis de Lettiska länderna och Västeuropa med gods från Sverige.

Arbeta som lastbilschaufför

Inom landets gränser så rullar det många lastbilar under dygnets alla timmar. De kallas vägens hjältar de som sitter bakom ratten på dessa gigantiska fordon. Dagens moderna fordon fungerar som hem för många chaufförer och det kan vara väldigt hemtrevligt i många av de stora lastbilarna. Kör man dagligen långa sträckor inom sitt tidsschema så behöver man har det bekvämt när man har sin vilotid. För den som åker iväg på måndagsmorgon och kommer hem på fredagseftermiddag så krävs det att man trivs i sin hytt och har de moderniteter som behövs för att kunna arbeta hela veckan. Om du söker jobb som lastbilschaufför så får du ett omväxlande yrke.

Maskiner för vägarbeten

Lastbilar och andra stora anläggningsmaskiner är sedan länge en naturlig del av vår vardag och används framförallt vid olika byggen, men även för att transportera varor och material. Fast vilka olika typer finns det? Här är några av de vanligaste vi ser i arbete.shutterstock_345538382

Lastbil

Lastbilen är ett motorfordon avsett för transport av gods och schaktmassor och varierar i storlek beroende på användningsområde. I Sverige delas den in i två huvudtyper: lätt lastbil som väger upp till 3500 kg och tung lastbil som väger över 3500 kg.

Hjullastare

Hjullastaren (eller lastmaskinen) är huvudsakligen avsedd att användas för lastning och hantering av sand, grus, jord och flis med skopa, men används även vid anläggning av mindre vägar.

Grävmaskin

Grävmaskinen är en anläggningsmaskin som används främst för grävning, men även för rivning. Det här är den av alla förekommande anläggningsmaskiner som tillverkas i störst antal i världen.

Grävlastare/Traktorgrävare

Grävlastaren kombinerar hjullastarens och grävmaskinens egenskaper. De första grävlastarna var ombyggda jordbrukstraktorer, men numera har de speciella chassin och ofta lika stora fram- och bakhjul, samt midjestyrning. Det här är en bra allroundmaskin, men nackdelen jämfört med grävmaskinen är att armen bara kan vridas i 180 grader.

Väghyvel

Väghyveln är en entreprenadmaskin som används för att hyvla och jämna ut det översta skiktet på grusvägar. När den vintertid används för snöröjning kallas den snöskrapa.

Vägvält

Välten, eller ångvälten, används för att jämna ut och komprimera grus, jord, asfalt eller makadam på vägbanor och vid andra arbeten som exempelvis större grundläggningar.

Teleskoplastare

Teleskoplastaren (även teleskoptruck) är en anläggnings- och materialhanteringmaskin me dteleskopisk bom, vilket ger stor räckvidd både i höjd- och sidled. Används inom industrin, byggsektorn, försvarsmakten och jordbruket.

Dumper

Dumpern är byggd för transport av massor i svår terräng och används i regel vid större markarbeten. Dagens modeller är utrustade med allhjulsdrift.

Bulldozer

Bulldozern, eller schaktmaskinen, är ett fordon på hjul eller mestadels på band vilket har ett större schaktblad. Den har stor dragkraft för ge möjlighet att skyffla stora schakt- och jordmassor.